Tips andre om denne siden
Sponsorer

Humanitær bistand

Norges beste bistandsmodell: Av 1 kr går 1 kr til formålet!

Hvordan er det mulig? Frivillighet og idealisme!

Humanistforbundet har gjennom samarbeidet med UNICEF hjulpet tusenvis av barn og unge. Samtidig har vi hele tiden hatt et mål om å selv administrere humanitære bistandsmidler, med krav om at pengene uavkortet skal gå til bestemte bistandsprosjekter.

Avsluttet bistandsprosjekt: Rent vann

Du overfører ditt bidrag til vår gavekonto 6097 07 00016 og merker overførselen med "Rent vann". Hvis ditt beløp overstiger 500 kroner, oppfordres du til å inkludere ditt fødselsnummer, slik at du får skattefradrag.

Er ditt bidrag en "Gave med mening"? Gi beskjed til , så produserer vi gavekort med din personlige hilsen (minstebeløp 500 kr).

Humanistforbundets bistandsmodell krever at midlene er øremerket og at 100 % av midlene går direkte til det bestemte prosjektet. Intet av de innsamlede midlene går til å administrere vårt bistandsarbeid, da vår daglige administrasjon dekkes av frivillighet og offentlige midler. Videre har vi knyttet til oss privatpersoner som selv bekoster reiser og opphold for å hjelpe lokalsamfunnet. Det er disse personene som sikrer oss direkte innsyn og oppfølging av prosjektet.

 

© Hufo 2017   -   Sist oppdatert torsdag 30. juni 2016

Humanisme
Humanisme er nestekjærlighet. Humanisme handler om inkludering og toleranse.

Hufo er Norges eneste organisasjon for alle humanister.

Uansett om du er ikke-religiøs eller religiøs humanist, så arbeider vi for dine interesser og rettigheter.

Medlemmer
Det kreves tid og ressurser for å nå frem bredt og effektivt. Vi ønsker å knytte til oss flere støttespillere. Vi håper du vil sette av litt tid til å bli bedre kjent med vårt arbeid, og at du vil støtte oss.
Hufo
Post og besøk:
Møllergata 24, 0179 Oslo

Telefon man-fre 09.00-15.30:
+47 21 89 99 10

Org.nr. 985 345 619
Det er stor forskjell på vennskap basert på nytte og vennskap basert på oppriktighet. Bare det siste fortjener navnet sant vennskap. Aristoteles