Tips andre om denne siden
Sponsorer

Humanitær bistand

Norges beste bistandsmodell: Av 1 kr går 1 kr til formålet!

Hvordan er det mulig? Frivillighet og idealisme!

Humanistforbundet har gjennom samarbeidet med UNICEF hjulpet tusenvis av barn og unge. Samtidig har vi hele tiden hatt et mål om å selv administrere humanitære bistandsmidler, med krav om at pengene uavkortet skal gå til bestemte bistandsprosjekter.

Avsluttet bistandsprosjekt: Rent vann

Du overfører ditt bidrag til vår gavekonto 6097 07 00016 og merker overførselen med "Rent vann". Hvis ditt beløp overstiger 500 kroner, oppfordres du til å inkludere ditt fødselsnummer, slik at du får skattefradrag.

Er ditt bidrag en "Gave med mening"? Gi beskjed til , så produserer vi gavekort med din personlige hilsen (minstebeløp 500 kr).

Humanistforbundets bistandsmodell krever at midlene er øremerket og at 100 % av midlene går direkte til det bestemte prosjektet. Intet av de innsamlede midlene går til å administrere vårt bistandsarbeid, da vår daglige administrasjon dekkes av frivillighet og offentlige midler. Videre har vi knyttet til oss privatpersoner som selv bekoster reiser og opphold for å hjelpe lokalsamfunnet. Det er disse personene som sikrer oss direkte innsyn og oppfølging av prosjektet.

 

© HUFO 2017   -   Sist oppdatert torsdag 30. juni 2016

Medlemmer
Det kreves tid og ressurser for å nå frem bredt og effektivt. Vi ønsker å knytte til oss flere støttespillere. Vi håper du vil sette av litt tid til å bli bedre kjent med vårt arbeid, og at du vil støtte oss.
Bistandsarbeid
HUFO har Norges beste bistandsmodell! Alle gaver går direkte og uavkortet til formålet.

Vi har sørget for rent vann til noen av verdens fattigste.

Gavekonto 6097 07 00016
eller benytt betalingskort

HUFO
Post og besøk:
Møllergata 24, 0179 Oslo

Telefon man-fre 09.00-15.30:
+47 21 89 99 10

Org.nr. 985 345 619
Det er utroligt hvad man ikke kan, naar man af ærlig vilje ikke prøver. Piet Hein