Tips andre om denne siden
Sponsorer
Bistandsprosjektet "Rent vann"

Dette prosjektet er avsluttet!


Humanistforbundet finansierer utbyggingen av vannforsyningen til et fattig lokalsamfunn i Murshidabadområdet i Vest-Bengal, India.

Dette gjør vi i samarbeid med Satavisha Social Welfare Society.

Utbyggingen koster omlag 1 million INR, dvs. ca 100.000 NOK.

Hjelp oss å hjelpe!

Med din hjelp kan vi gi noen av verdens fattigste både rent drikkevann og vann til jordbruk.

Gavekonto 6097 07 00016
Merk gaven med "Rent vann"

I første omgang skal vi sørge for boring av tre dype brønner med tilknyttet pumpehus, vannrør og trafo.

På vår "monitorside" legger vi løpende ut oversikt over innsamlingen og vil videre dokumentere fremdriften av prosjektet, slik at du kan følge med på utviklingen og resultatene. Les om vår bistandsmodell, hvor 100 % av midlene går til formålet.

 

© Hufo 2017   -   Sist oppdatert torsdag 30. juni 2016

Humanisme
Humanisme er nestekjærlighet. Humanisme handler om inkludering og toleranse.

Hufo er Norges eneste organisasjon for alle humanister.

Uansett om du er ikke-religiøs eller religiøs humanist, så arbeider vi for dine interesser og rettigheter.

Medlemmer
Det kreves tid og ressurser for å nå frem bredt og effektivt. Vi ønsker å knytte til oss flere støttespillere. Vi håper du vil sette av litt tid til å bli bedre kjent med vårt arbeid, og at du vil støtte oss.
Hufo
Post og besøk:
Møllergata 24, 0179 Oslo

Telefon man-fre 09.00-15.30:
+47 21 89 99 10

Org.nr. 985 345 619
Det er alt for lite av ingenting på alt for manges program. Piet Hein