Tips andre om denne siden
Sponsorer
Om ektepakter

En ektepakt er en juridisk bindende avtale mellom ektefeller. Ektepakt er nødvendig først og fremst hvis ektefellene ønsker å avtale andre formuesordninger enn de som automatisk følger av loven - det vil si i disse tilfellene:

  • hvis ektefellene ønsker å begrense fellesseiet ved å avtale særeie eller mellomformer mellom særeie og felleseie
  • hvis ektefellene ønsker å utvide felleseiet ved å innskrenke retten til skjevdeling
  • hvis ektefellene ønsker å ha mulighet til å dele felleseiet når som helst - ikke først når ekteskapet opphører, som er det vanlige
  • Dessuten må det opprettes ektepakt hvis ektefellene gir hverandre større gaver - uansett hvilken formuesordning de ellers har avtalt.

For å kunne ta stilling til om man ønsker å avtale særeie eller begrense adgangen til skjevdeling, er det naturligvis viktig å kjenne lovens bestemmelser om felleseie mm. Brosjyren "Det økonomiske forholdet mellom ektefeller" gir en grei oversikt over disse reglene. Vi går derfor ikke inn på dem her. Her gir vi bare en nærmere veiledning om når ektepakt er nødvendig, hva ektefeller kan avtale ved ektepakt, hvilke krav som stilles til ektepaktens form mm.

Reglene om ektepakt er å finne i ekteskapsloven, lov 4. juli 1991 nr. 47 om ekteskap §§ 42-46. Særtrykk av loven er til salgs i bokhandlene.

 

© Hufo 2017   -   Sist oppdatert torsdag 23. mai 2013

Humanisme
Humanisme er nestekjærlighet. Humanisme handler om inkludering og toleranse.

Hufo er Norges eneste organisasjon for alle humanister.

Uansett om du er ikke-religiøs eller religiøs humanist, så arbeider vi for dine interesser og rettigheter.

Medlemmer
Det kreves tid og ressurser for å nå frem bredt og effektivt. Vi ønsker å knytte til oss flere støttespillere. Vi håper du vil sette av litt tid til å bli bedre kjent med vårt arbeid, og at du vil støtte oss.
Hufo
Post og besøk:
Møllergata 24, 0179 Oslo

Telefon man-fre 09.00-15.30:
+47 21 89 99 10

Org.nr. 985 345 619
Virkelig vennskap er en plante som vokser langsomt. George Washington