Tips andre om denne siden
Sponsorer
Gaver mellom ektefeller

Ektefeller kan selvsagt fritt gi hverandre vanlige gaver. Men større gaver kan ikke gis fritt mellom ektefellene. Grunnen til dette er først og fremst at overføringer av større gaver også er formuesoverføringer, og dette kan ha betydning for giverens kreditorer. Kreditorene må kunne få opplysninger om slike gaver.

Ekteskapsloven krever derfor at det opprettes og tinglyses ektepakt for gaver som gis mellom ektefeller, når gavene ikke kan anses for å være vanlige. Hva som er en "vanlig" gave må vurderes blant annet i forhold til giverens økonomi.

Det er gjort unntak for gaver som består i livsforsikring, pensjon eller lignende Her gjelder ikke kravet om å opprette ektepakt.

Ektepakten kan endres

En ektepakt som endrer lovens bestemmelser om formuesforholdet, kan forandres eller suppleres - hvis begge parter er enige om det. I praksis skjer dette ved å opprette ny ektepakt. Ektefellene kan også når som helst komme tilbake til lovens utgangspunkt, felleseie, ved å opprette ny ektepakt om det.

 

© Hufo 2017   -   Sist oppdatert torsdag 23. mai 2013

Humanisme
Humanisme er nestekjærlighet. Humanisme handler om inkludering og toleranse.

Hufo er Norges eneste organisasjon for alle humanister.

Uansett om du er ikke-religiøs eller religiøs humanist, så arbeider vi for dine interesser og rettigheter.

Medlemmer
Det kreves tid og ressurser for å nå frem bredt og effektivt. Vi ønsker å knytte til oss flere støttespillere. Vi håper du vil sette av litt tid til å bli bedre kjent med vårt arbeid, og at du vil støtte oss.
Hufo
Post og besøk:
Møllergata 24, 0179 Oslo

Telefon man-fre 09.00-15.30:
+47 21 89 99 10

Org.nr. 985 345 619
Bedre med åpent fiendskap enn falskt vennskap. Engelsk ordtak