Tips andre om denne siden
Sponsorer
Hvordan opprette en ektepakt

Ektepakten må være skriftlig. Skal ektepakten tinglyses (se nedenfor), må den dessuten være skrevet på et eget skjema. Det kan være praktisk å bruke dette skjemaet selv om ektepakten ikke skal tinglyses. Det gir et greit mønster for oppsett av en gyldig ektepakt.

Underskrift - vitner

Ektefellene må underskrive ektepakten samtidig, med to vitner til stede. Deretter underskriver vitnene. Vitnene må være myndige, de må være godtatt av begge ektefellene, og de må vite at det er en ektepakt som skal inngås.

Når alle har underskrevet, er ektepakten gyldig opprettet. Det betyr at den gir rammen for det økonomiske oppgjøret mellom ektefellene og eventuelt mellom dem og arvingene.

For å oppnå rettsvern overfor kreditorene, må ektepakten i tillegg tinglyses i Ektepaktregisteret i Brønnøysund. Ektepakt om gaver må alltid tinglyses i Ektepaktregisteret for å få rettsvern.

Tinglysing

En ektepakt som skal tinglyses, må være skrevet på særskilt skjema. Skjemaet kan du laste ned her.

 

© Hufo 2017   -   Sist oppdatert torsdag 23. mai 2013

Humanisme
Humanisme er nestekjærlighet. Humanisme handler om inkludering og toleranse.

Hufo er Norges eneste organisasjon for alle humanister.

Uansett om du er ikke-religiøs eller religiøs humanist, så arbeider vi for dine interesser og rettigheter.

Medlemmer
Det kreves tid og ressurser for å nå frem bredt og effektivt. Vi ønsker å knytte til oss flere støttespillere. Vi håper du vil sette av litt tid til å bli bedre kjent med vårt arbeid, og at du vil støtte oss.
Hufo
Post og besøk:
Møllergata 24, 0179 Oslo

Telefon man-fre 09.00-15.30:
+47 21 89 99 10

Org.nr. 985 345 619
I valg mellom falske venner og åpne fiender har jeg alltid foretrukket det siste. Bjørnstjerne Bjørnson