Tips andre om denne siden
Sponsorer
Ektepakter som begrenser skjevdeling

Skjevdeling er et viktig unntak fra regelen om likedeling som gjelder for felleseiet, se brosjyren "Det økonomiske forholdet mellom ektefeller".

Ved skjevdeling kan hver av ektefellene som hovedregel kreve at verdien av eiendeler som ektefellen eide da ekteskapet ble inngått, holdes utenfor delingen. Ved skjevdeling vil arv eller gave som er mottatt under ekteskapet, også holdes utenfor delingen på samme måte som ved særeie.

Begrense skjevdeling

Ved å begrense ekteskapslovens bestemmelser om skjevdeling kan ektefellene oppnå større grad av likedeling enn det som automatisk følger av loven.

Det er mulig å begrense skjevdeling på følgende måter:

  • Ektefellene kan avtale at ingen av dem skal kunne kreve skjevdeling. Det betyr at ikke noe av det de eier blir holdt utenfor felleseiet ved oppgjør.
  • De kan også avtale at skjevdeling ikke skal gjelde for den ene ektefellens formue, eller deler av den enes eller begges formue.
  • Avtale om at skjevdeling ikke skal gjelde, kan gjøres betinget og tidsbegrenset på samme måte som avtale om betinget eller tidsbegrenset særeie - se punktene om det.
  • Avtale om at formuen ikke skal skjevdeles, kan også begrenses slik at den bare gjelder ved oppgjør etter en av ektefellenes død, eller etter at en bestemt av de to dør. Dette kalles "avtale om skjevdeling i livet -likedeling ved død".

 

© Hufo 2017   -   Sist oppdatert torsdag 23. mai 2013

Humanisme
Humanisme er nestekjærlighet. Humanisme handler om inkludering og toleranse.

Hufo er Norges eneste organisasjon for alle humanister.

Uansett om du er ikke-religiøs eller religiøs humanist, så arbeider vi for dine interesser og rettigheter.

Medlemmer
Det kreves tid og ressurser for å nå frem bredt og effektivt. Vi ønsker å knytte til oss flere støttespillere. Vi håper du vil sette av litt tid til å bli bedre kjent med vårt arbeid, og at du vil støtte oss.
Hufo
Post og besøk:
Møllergata 24, 0179 Oslo

Telefon man-fre 09.00-15.30:
+47 21 89 99 10

Org.nr. 985 345 619
Det finnes noe som hjelper mot ensomhet, det er vennskap. Det trenger gjennom alle murer og når fram til det mest ensomme hjerte, bare det åpner seg. Reinhold Schneider