Tips andre om denne siden
Sponsorer
Tinglysing av ektepakt

Ekteskap innebærer at det økonomiske forholdet mellom ektefellene blir regulert av rettsregler. Blant annet krever ekteskapsloven at visse avtaler ektefellene imellom skal inngås i form av en ektepakt for å være gyldig. En ektepakt er en juridisk bindende avtale mellom ektefeller - inkludert avtaler om overføring av gaver mellom dem. Det stilles visse formkrav til ektepakten, blant annet skal den være skriftlig og undertegnes av vitner.

For å oppnå rettsvern overfor kreditorene, må ektepakten i tillegg tinglyses i Ektepaktregisteret i Brønnøysund. Ektepakt om gaver må alltid tinglyses i Ektepaktregisteret for å få rettsvern.

En ektepakt som skal tinglyses, må være skrevet på særskilt skjema. Skjemaet kan du laste ned herfra, eller du kan få det ved å henvende deg til Brønnøysundregistrene, Ektepaktregisteret, 8910 Brønnøysund.

Stortinget har bestemt at det skal betales gebyr for tinglysning av ektepakter. Dette gebyret er for tiden kr 1 300.

En ektepakt som overdrar fast eiendom må, for å få fullt rettsvern, også tinglyses i eiendommens rettskrets og anmerkes på eiendommens blad i grunnboka. Dette må partene selv sørge for. Ta kontakt med sorenskriveren ( i landdistriktene), eller byskriveren, byretten eller byfogden (i byene).

 

© Hufo 2017   -   Sist oppdatert torsdag 23. mai 2013

Humanisme
Humanisme er nestekjærlighet. Humanisme handler om inkludering og toleranse.

Hufo er Norges eneste organisasjon for alle humanister.

Uansett om du er ikke-religiøs eller religiøs humanist, så arbeider vi for dine interesser og rettigheter.

Medlemmer
Det kreves tid og ressurser for å nå frem bredt og effektivt. Vi ønsker å knytte til oss flere støttespillere. Vi håper du vil sette av litt tid til å bli bedre kjent med vårt arbeid, og at du vil støtte oss.
Hufo
Post og besøk:
Møllergata 24, 0179 Oslo

Telefon man-fre 09.00-15.30:
+47 21 89 99 10

Org.nr. 985 345 619
Det er ens eget indre som er sorgens eller gledens kilde. Knut Hamsun