Tips andre om denne siden
Sponsorer
HUFO arbeider for:

  1. Likeverd, åndsfrihet, toleranse og humanitet.
  2. Likestilling og livssynsnøytralitet i lover og forskrifter, offentlige tilbud og tjenester.
  3. Avvikling av statskirkeordningen.
  4. Bortfall av statsstøtte til trossamfunn som ikke aktivt slutter opp om demokrati, toleranse, åpenhet og frihet.
  5. Et folkelig og gratis seremonitilbud til alle som ønsker det.
  6. En faglig miljødebatt forankret i menneskerettigheter og solidaritet.

 

 

 

 

 

© HUFO 2017   -   Sist oppdatert torsdag 23. mai 2013

Medlemmer
Det kreves tid og ressurser for å nå frem bredt og effektivt. Vi ønsker å knytte til oss flere støttespillere. Vi håper du vil sette av litt tid til å bli bedre kjent med vårt arbeid, og at du vil støtte oss.
Bistandsarbeid
HUFO har Norges beste bistandsmodell! Alle gaver går direkte og uavkortet til formålet.

Vi har sørget for rent vann til noen av verdens fattigste.

Gavekonto 6097 07 00016
eller benytt betalingskort

HUFO
Post og besøk:
Møllergata 24, 0179 Oslo

Telefon man-fre 09.00-15.30:
+47 21 89 99 10

Org.nr. 985 345 619
Det finnes ingen fremmede, bare venner vi ikke kjenner. Samuel Pepys