Tips andre om denne siden
Sponsorer
Gavefradragsordningen

Humanistforbundet er omfattet av gavefradragsordningen. Dvs. at vi er forhåndsgodkjent av Skattedirektoratet, og at du som skatteyter kan kreve fradrag for gaver som utgjør tilsammen minst 500 kroner i løpet av inntektsåret. Maksimalt fradrag for gaver til en eller flere organisasjoner er 25 000 kroner per år (2016). Fradrag i skattepliktig inntekt kan gis til både næringsdrivende og privatpersoner.

Gavekonto 6097 07 00016

Av 1 kr går 1 kr til formålet!

Hvis du gir 1000 kr kan du få 280 kr tilbake gjennom skatteoppgjøret.

Husk å informere oss om ditt fødselsnummer. Du kan sende det på .

Humanistforbundet innleverer da oppgave til myndighetene med informasjon om ditt fødselsnummer eller organisasjonsnummer, navn og samlet gavebeløp tidfestet i inntektsåret.

 

© HUFO 2017   -   Sist oppdatert torsdag 7. januar 2016

Medlemmer
Det kreves tid og ressurser for å nå frem bredt og effektivt. Vi ønsker å knytte til oss flere støttespillere. Vi håper du vil sette av litt tid til å bli bedre kjent med vårt arbeid, og at du vil støtte oss.
Bistandsarbeid
HUFO har Norges beste bistandsmodell! Alle gaver går direkte og uavkortet til formålet.

Vi har sørget for rent vann til noen av verdens fattigste.

Gavekonto 6097 07 00016
eller benytt betalingskort

HUFO
Post og besøk:
Møllergata 24, 0179 Oslo

Telefon man-fre 09.00-15.30:
+47 21 89 99 10

Org.nr. 985 345 619
Et vennlig kompliment kan knapt skade - det koster så lite å gjøre andre glade. Leik-Endre Hoflandsdal