Tips andre om denne siden
Sponsorer
Gravferd

Hufo har gravlundsareal på Grefsen i Oslo.

Dette er i utgangspunktet en urnelund, hvilket vil si at det forutsetter kremasjon.

Som for andre begravelser vil det være en etterlatt som skal stå som fester for graven.

Fylkesmannen kan etter søknad fra person som har fylt 15 år gi tillatelse til at den som skal sørge for vedkommendes gravferd sprer asken for vinden. I de tilfeller hvor asken spres for vinden, vil det være naturlig med oppføring på en minnetavle.

Seremonitilbudet er gratis. Vi oppfordrer våre medlemmer som ønsker slik begravelse om å nedtegne dette i et "siste ønske".

Fakta:

Gravferd uten prest (borgerlig gravferd) er åpen for alle (fra 1970 også for medlemmer av statskirken). Det vi vanligvis kaller "kirkegårder" er offentlige gravplasser. Gravlundene eies av kommunene, som også betaler for driften, og de er åpne for alle, uavhengig av livssyn. Det samme gjelder for gravkapellene og krematoriene. Begravelsesbyråene bistår med å legge opp en seremoni uten prest. Minnetale vil det være naturlig at en nær venn eller slektning av avdøde holder. Hufo kan også bistå.

 

© Hufo 2017   -   Sist oppdatert torsdag 27. november 2014

Humanisme
Humanisme er nestekjærlighet. Humanisme handler om inkludering og toleranse.

Hufo er Norges eneste organisasjon for alle humanister.

Uansett om du er ikke-religiøs eller religiøs humanist, så arbeider vi for dine interesser og rettigheter.

Medlemmer
Det kreves tid og ressurser for å nå frem bredt og effektivt. Vi ønsker å knytte til oss flere støttespillere. Vi håper du vil sette av litt tid til å bli bedre kjent med vårt arbeid, og at du vil støtte oss.
Hufo
Post og besøk:
Møllergata 24, 0179 Oslo

Telefon man-fre 09.00-15.30:
+47 21 89 99 10

Org.nr. 985 345 619
Det finnes noe som hjelper mot ensomhet, det er vennskap. Det trenger gjennom alle murer og når fram til det mest ensomme hjerte, bare det åpner seg. Reinhold Schneider