Tips andre om denne siden
Sponsorer
Er du humanist?

Er du tilhenger av et sekulært statsstyre og et åpent samfunn som garanterer menneskerettigheter for alle?

Synes du at statskirkeordningen bør avvikles og at det bør være fullstendig likestilling og livssynsnøytralitet i lover og forskrifter, offentlige tilbud og tjenester?

Støtter du en ordning der trossamfunn som ikke aktivt slutter opp om demokrati, toleranse, åpenhet og frihet blir fratatt statsstøtte?

Mener du at vitenskap og fornuft, heller enn tro, gir oss mer pålitelig kunnskap?

Mener du at vi alle har et ansvar for å leve i pakt med naturens ressurser og tåleevne?

Føler du et solidarisk ansvar for at dine medmennesker skal kunne leve et godt liv?

Er du enig i at ovenstående solidaritetstanke også nødvendigvis må gjelde mellom grupper, samfunn og nasjoner?

Synes du det er unødvendig av en organisasjon, som allerede mottar offentlige tilskudd, å kreve medlemskontingent for å representere dine interesser?

Hvis du har svart ja på disse spørsmålene, så er du med stor sannsynlighet humanist. Vi håper i så fall at du vil sette av litt tid til å bli bedre kjent med vårt arbeid, og at du får lyst til å støtte oss gjennom gratis medlemskap.

 

© Hufo 2017   -   Sist oppdatert onsdag 22. mai 2013

Humanisme
Humanisme er nestekjærlighet. Humanisme handler om inkludering og toleranse.

Hufo er Norges eneste organisasjon for alle humanister.

Uansett om du er ikke-religiøs eller religiøs humanist, så arbeider vi for dine interesser og rettigheter.

Medlemmer
Det kreves tid og ressurser for å nå frem bredt og effektivt. Vi ønsker å knytte til oss flere støttespillere. Vi håper du vil sette av litt tid til å bli bedre kjent med vårt arbeid, og at du vil støtte oss.
Hufo
Post og besøk:
Møllergata 24, 0179 Oslo

Telefon man-fre 09.00-15.30:
+47 21 89 99 10

Org.nr. 985 345 619
Jeg har tre stoler i mitt hus: en for ensomhet, to for vennskap, tre for selskap. Henry David Thoreau