Tips andre om denne siden
Sponsorer
Hvordan arbeider HUFO?

HUFO

 • er høringsinstans. Dette betyr at vi gir innspill i en rekke høringsprosesser som berører verdi- og livssynsspørsmål.
 • tar selv initiativ til lovforslag.
 • utøver korridorpolitikk.
 • er medlem i flere paraplyorganisasjoner. Gjennom samarbeid med andre organisasjoner har vi mulighet til å nå bredt med vår verdiformidling.
 • støtter UNICEF økonomisk. Pengene går til nødhjelp, katastrofehjelp og utviklingshjelp over hele verden.
 • støtter Dyrevernalliansen økonomisk. Pengene går til arbeidet for en fremtid uten dyremishandling.
 • har gjennom lokallag tiltak for arrangering av forelesninger og debatter omkring menneskerettigheter og livssyn.
 • står bak ungdomsundervisningen ved Universitetet i Oslo. Dette er et fullstendig livssynsnøytralt alternativ/supplement til vanlig konfirmasjonsundervisning.
 • tilbyr gratis og livssynsnøytrale seremonier for å markere tradisjonelle begivenheter.
 • søker å etablere lokale velferdstilbud til støtte for svakstilte grupper i lokalsamfunnet. Her har vi på trappene en ideelt drevet kafé, hvor overskuddet skal gå til forannevnte formål.
 • skal lansere Verdimagasinet. Mediets formål skal være fri og uavhengig nyhetsformidling. Publikasjonen skal med granskende og nyansert blikk opptre som vekker av samfunnets sosiale samvittighet.
 • © HUFO 2017   -   Sist oppdatert mandag 1. juli 2013

  Medlemmer
  Det kreves tid og ressurser for å nå frem bredt og effektivt. Vi ønsker å knytte til oss flere støttespillere. Vi håper du vil sette av litt tid til å bli bedre kjent med vårt arbeid, og at du vil støtte oss.
  Bistandsarbeid
  HUFO har Norges beste bistandsmodell! Alle gaver går direkte og uavkortet til formålet.

  Vi har sørget for rent vann til noen av verdens fattigste.

  Gavekonto 6097 07 00016
  eller benytt betalingskort

  HUFO
  Post og besøk:
  Møllergata 24, 0179 Oslo

  Telefon man-fre 09.00-15.30:
  +47 21 89 99 10

  Org.nr. 985 345 619
  Bedre med åpent fiendskap enn falskt vennskap. Engelsk ordtak