Tips andre om denne siden
Sponsorer
Hvordan arbeider Hufo?

Hufo

 • er høringsinstans. Dette betyr at vi gir innspill i en rekke høringsprosesser som berører verdi- og livssynsspørsmål.
 • tar selv initiativ til lovforslag.
 • utøver korridorpolitikk.
 • er medlem i flere paraplyorganisasjoner. Gjennom samarbeid med andre organisasjoner har vi mulighet til å nå bredt med vår verdiformidling.
 • støtter UNICEF økonomisk. Pengene går til nødhjelp, katastrofehjelp og utviklingshjelp over hele verden.
 • støtter Dyrevernalliansen økonomisk. Pengene går til arbeidet for en fremtid uten dyremishandling.
 • har gjennom lokallag tiltak for arrangering av forelesninger og debatter omkring menneskerettigheter og livssyn.
 • står bak ungdomsundervisningen ved Universitetet i Oslo. Dette er et fullstendig livssynsnøytralt alternativ/supplement til vanlig konfirmasjonsundervisning.
 • tilbyr gratis og livssynsnøytrale seremonier for å markere tradisjonelle begivenheter.
 • søker å etablere lokale velferdstilbud til støtte for svakstilte grupper i lokalsamfunnet. Her har vi på trappene en ideelt drevet kafé, hvor overskuddet skal gå til forannevnte formål.
 • skal lansere Verdimagasinet. Mediets formål skal være fri og uavhengig nyhetsformidling. Publikasjonen skal med granskende og nyansert blikk opptre som vekker av samfunnets sosiale samvittighet.
 • © Hufo 2017   -   Sist oppdatert mandag 1. juli 2013

  Humanisme
  Humanisme er nestekjærlighet. Humanisme handler om inkludering og toleranse.

  Hufo er Norges eneste organisasjon for alle humanister.

  Uansett om du er ikke-religiøs eller religiøs humanist, så arbeider vi for dine interesser og rettigheter.

  Medlemmer
  Det kreves tid og ressurser for å nå frem bredt og effektivt. Vi ønsker å knytte til oss flere støttespillere. Vi håper du vil sette av litt tid til å bli bedre kjent med vårt arbeid, og at du vil støtte oss.
  Hufo
  Post og besøk:
  Møllergata 24, 0179 Oslo

  Telefon man-fre 09.00-15.30:
  +47 21 89 99 10

  Org.nr. 985 345 619
  Vennskap - bare jeg ser ordet på trykk, blir hjertet varmt. Augustine Bell