Tips andre om denne siden
Sponsorer
Hvorfor trenger vi Hufo?

En rekke religioner gjør nærmest hevd på grunnleggende humanistiske verdier som solidaritet og nestekjærlighet. Dette anser vi for å være universelle verdier som eksisterer uavhengig av religion. Tar vi bort religioners dogmer, krav om tilbedelse og dyrkelse av skikkelser, trusler om fortapelse og løfte om belønning i det hinsidige, så sitter man igjen med det som danner grunnlaget for Hufo, nemlig de grunnleggende humanistiske verdiene. Solidaritet blir ikke da et påbud, men noe som utspringer fra egen refleksjon og egen overbevisning. Sosial rettferdighet er noe man oppnår gjennom demokrati og en levende offentlig debatt.

Et av de mest grunnleggende forhold som må være tilstede for å kunne skape sosial rettferdighet og et solidarisk samfunn, er det som for enhver humanist ses som en selvfølgelighet, nemlig personlig autonomi.

Hufo ønsker et sosialt rettferdig samfunn fordi alle bør ha like muligheter til å skape seg et godt liv. På den politiske arena ser vi at det er fullt mulig å enes om sosial utjevning, uten å begrunne dette i religiøse referanser.

Gjennom sekularisering skal staten forkaste en offisiell religion, og gå over til å være livssynsnøytral. Dette sikrer at religion ikke skal legge føring på statens utførelse av mandat, samtidig som borgernes åndelighet sikres å være utenfor statens rekkevidde.

Hufo er ikke en massebevegelse, men derimot et innspill til personlig refleksjon og bevisstgjøring omkring sosial utjevning. Dette med ønske om en gunstig samfunnsutvikling i forsvarlig sameksistens med de forutsetninger som miljø og klima legger til grunn.

 

© Hufo 2017   -   Sist oppdatert onsdag 5. juni 2013

Humanisme
Humanisme er nestekjærlighet. Humanisme handler om inkludering og toleranse.

Hufo er Norges eneste organisasjon for alle humanister.

Uansett om du er ikke-religiøs eller religiøs humanist, så arbeider vi for dine interesser og rettigheter.

Medlemmer
Det kreves tid og ressurser for å nå frem bredt og effektivt. Vi ønsker å knytte til oss flere støttespillere. Vi håper du vil sette av litt tid til å bli bedre kjent med vårt arbeid, og at du vil støtte oss.
Hufo
Post og besøk:
Møllergata 24, 0179 Oslo

Telefon man-fre 09.00-15.30:
+47 21 89 99 10

Org.nr. 985 345 619
I vennskap som i kjærlighet er man ofte lykkeligere gjennom de ting man er uvitende om, enn gjennom dem man kjenner til. François de La Rochefoucauld