Tips andre om denne siden
Sponsorer
Kirkeforliket (Den nye statskirkeordningen)

Mange forstår kirkeforliket som at statskirken opphører. Det stemmer i realiteten ikke:

 • Den norske kirke forsetter med å ha en særskilt forankring i Grunnloven ("Den norske Kirke, en evangelisk-luthersk Kirke, forbliver Norges Folkekirke"), og Kongen må fortsatt "bekjende sig til den evangelisk-lutherske Religion".
 • Kirkens organisering og virksomhet skal fortsatt reguleres ved en egen kirkelov.
 • Staten skal fortsatt lønne og ha arbeidsgiveransvaret for biskoper, proster, prester og andre som tilsettes i kirkelige stillinger av kirkelige organer. Det vil si at disse fortsatt skal være statstjenestemenn, og administrasjonen skal fortsatt være en del av statsforvaltningen.
 • Den norske kirke vil forsatt bli finansiert direkte over statsbudsjettet.
 • Staten skal fortsatt sørge for at kommunene har lovbestemt plikt til å finansiere den lokale kirkes virksomhet.
 • Nyfødte barn til medlemmer i Den norske kirke blir fortsatt automatisk ført inn som medlemmer.

  Det eneste som endres er (i store trekk):

 • Regjeringen skal ikke lenger utnevne biskoper.
 • Det er ikke lenger noe krav om at minst halvparten av regjeringens medlemmer skal være medlemmer av Den norske kirke (grunnloven § 12 annet ledd opphører).
 • Grunnloven § 2 annet ledd annet punktum opphører. Bestemmelsen påla medlemmer av statskirken å oppdra barna sine i samme tro. FNs menneskerettighetskomité har uttalt at dette var i strid med foreldreretten i FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter
 • Kongen trenger ikke lenger "haandhæve og beskytte" statsreligionen.

   

  Hufo bemerker at dette i det minste er et lite steg i riktig retning, og at vi slett ikke er i mål med vårt arbeid for fullstendig livssynsnøytralitet og likestilling i lover og forskrifter, offentlige tilbud og tjenester.

   

  © Hufo 2017   -   Sist oppdatert torsdag 23. mai 2013

 • Humanisme
  Humanisme er nestekjærlighet. Humanisme handler om inkludering og toleranse.

  Hufo er Norges eneste organisasjon for alle humanister.

  Uansett om du er ikke-religiøs eller religiøs humanist, så arbeider vi for dine interesser og rettigheter.

  Medlemmer
  Det kreves tid og ressurser for å nå frem bredt og effektivt. Vi ønsker å knytte til oss flere støttespillere. Vi håper du vil sette av litt tid til å bli bedre kjent med vårt arbeid, og at du vil støtte oss.
  Hufo
  Post og besøk:
  Møllergata 24, 0179 Oslo

  Telefon man-fre 09.00-15.30:
  +47 21 89 99 10

  Org.nr. 985 345 619
  Uvennskap er alltid oppriktig, men vennskap er ikke alltid like redelig. Kristina Augusta