Tips andre om denne siden
Sponsorer
Kirkeforliket (Den nye statskirkeordningen)

Mange forstår kirkeforliket som at statskirken opphører. Det stemmer i realiteten ikke:

 • Den norske kirke forsetter med å ha en særskilt forankring i Grunnloven ("Den norske Kirke, en evangelisk-luthersk Kirke, forbliver Norges Folkekirke"), og Kongen må fortsatt "bekjende sig til den evangelisk-lutherske Religion".
 • Kirkens organisering og virksomhet skal fortsatt reguleres ved en egen kirkelov.
 • Staten skal fortsatt lønne og ha arbeidsgiveransvaret for biskoper, proster, prester og andre som tilsettes i kirkelige stillinger av kirkelige organer. Det vil si at disse fortsatt skal være statstjenestemenn, og administrasjonen skal fortsatt være en del av statsforvaltningen.
 • Den norske kirke vil forsatt bli finansiert direkte over statsbudsjettet.
 • Staten skal fortsatt sørge for at kommunene har lovbestemt plikt til å finansiere den lokale kirkes virksomhet.
 • Nyfødte barn til medlemmer i Den norske kirke blir fortsatt automatisk ført inn som medlemmer.

  Det eneste som endres er (i store trekk):

 • Regjeringen skal ikke lenger utnevne biskoper.
 • Det er ikke lenger noe krav om at minst halvparten av regjeringens medlemmer skal være medlemmer av Den norske kirke (grunnloven § 12 annet ledd opphører).
 • Grunnloven § 2 annet ledd annet punktum opphører. Bestemmelsen påla medlemmer av statskirken å oppdra barna sine i samme tro. FNs menneskerettighetskomité har uttalt at dette var i strid med foreldreretten i FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter
 • Kongen trenger ikke lenger "haandhæve og beskytte" statsreligionen.

   

  HUFO bemerker at dette i det minste er et lite steg i riktig retning, og at vi slett ikke er i mål med vårt arbeid for fullstendig livssynsnøytralitet og likestilling i lover og forskrifter, offentlige tilbud og tjenester.

   

  © HUFO 2017   -   Sist oppdatert torsdag 23. mai 2013

 • Medlemmer
  Det kreves tid og ressurser for å nå frem bredt og effektivt. Vi ønsker å knytte til oss flere støttespillere. Vi håper du vil sette av litt tid til å bli bedre kjent med vårt arbeid, og at du vil støtte oss.
  Bistandsarbeid
  HUFO har Norges beste bistandsmodell! Alle gaver går direkte og uavkortet til formålet.

  Vi har sørget for rent vann til noen av verdens fattigste.

  Gavekonto 6097 07 00016
  eller benytt betalingskort

  HUFO
  Post og besøk:
  Møllergata 24, 0179 Oslo

  Telefon man-fre 09.00-15.30:
  +47 21 89 99 10

  Org.nr. 985 345 619
  Kjærlighet kan dø av sannhet og vennskap av løgn. Abel Bonnard