Tips andre om denne siden
Sponsorer
Mentorfest

Forespørsel om bestilling av dato rettes til oss på eget skjema.

Grunnlag
Vi tilbyr mentorfest som en del av våre tjenester, hvor sentrale begivenheter og faser i livet blir markert og gjort stas på. Vi mener det er viktig at det finnes alternativer til religiøse ritualer som regnes som tradisjon i mange familier, men med et innhold tilpasset de livsanskuelser og verdier som mange innehar i dag. Vår mentorfest er derfor en fullstendig tros- og livssynsnøytral markering. Den holdes til ære for barnet, som et selvstendig individ, som selv skal få muligheten til å gjøre seg opp en mening om tro og livssyn, når den tid kommer. Som andre markeringer for barn er mentorfest ikke juridisk bindende.

Formål
Formålet med festen er å ønske barnet velkommen til livet, familien og samfunnet, og at foreldrene velger en eller flere de står nær som skal fungere som en ekstra ressurs, en såkalt mentor, for barnet gjennom oppveksten. Av og til kan det være enklere for barn og unge å henvende seg til eller snakke med noen utenfor den umiddelbare familieenheten, men som de samtidig har knyttet tillitsbånd til. Mentorene kan også være representanter for en annen måte å leve livet på, med berikende synspunkter og perspektiver. I vårt forslag til hvordan mentorfesten kan gjennomføres, åpner vi opp for at foreldrene selv kommer med ideer, innspill og alternative løsninger. Dette er deres og barnets dag, og skal derfor reflektere deres interesser og ståsted. Vårt bidrag er at en av Hufos tjenestemenn står for det vi kaller den formelle delen av seremonien. Denne markeringen er, som alle våre tjenester, et gratis tilbud til våre medlemmer.

Opprinnelsen til begrepet mentor er hentet fra gresk mytologi og kong Odyssevs som, da han forlot Ithaka for å beleire Troja, betrodde sin ungdomsvenn Mentor til å være læremester og veileder for sin sønn Telemakhos. I moderne tid brukes betegnelsen mentor gjerne om en eldre venn og rådgiver/veileder.

 

© Hufo 2017   -   Sist oppdatert søndag 23. april 2017

Humanisme
Humanisme er nestekjærlighet. Humanisme handler om inkludering og toleranse.

Hufo er Norges eneste organisasjon for alle humanister.

Uansett om du er ikke-religiøs eller religiøs humanist, så arbeider vi for dine interesser og rettigheter.

Medlemmer
Det kreves tid og ressurser for å nå frem bredt og effektivt. Vi ønsker å knytte til oss flere støttespillere. Vi håper du vil sette av litt tid til å bli bedre kjent med vårt arbeid, og at du vil støtte oss.
Hufo
Post og besøk:
Møllergata 24, 0179 Oslo

Telefon man-fre 09.00-15.30:
+47 21 89 99 10

Org.nr. 985 345 619
Menneskene liker å telle sine bekymringer, men de teller ikke sine gleder. Fjodor Dostojevskij