Tips andre om denne siden
Sponsorer
Mentorfest - Seremoni

Vi oppmuntrer til mer intime seremonier som gjerne kan ta sted hjemme hos foreldrene selv, eller andre det er naturlig å holde det hos. Selvfølgelig kan foreldrene leie et passende sted hvis de heller ønsker det, men det kan nok føles mer personlig for mange å ha det hjemme. Dette medfører også mindre planlegging og stress i forhold til reisevei og barnet selv. Nær familie og venner som kommer til å stå barnet nær er naturlige gjester. Antallet bestemmes selvfølgelig av foreldrene. Hvor mange mentorer foreldrene ønsker at barnet skal ha er også opp til dem selv. Et sted mellom en og fire er å foretrekke. Hvis barnet har eldre søsken, er det lurt at de inkluderes og får en rolle under seremonien. I etterkant av seremonien er det naturlig med en form for bevertning, men dette er helt opp til foreldrene selv. Det samme med gaver til barnet. Når det gjelder type bekledning, så anser nok det fleste at finklærne skal frem på denne spesielle dagen. En fin idé er å ha en bok hvor gjestene skriver navnet sitt og en hilsen til barnet, som et hyggelig minne. Når dere får tildelt seremonileder er det mulig å avtale et møte i forkant av seremonien, hvor dere går igjennom seremoniens gang og detaljer.

Seremonien
Hufo stiller med en seremonileder som tilfører feiringen en større grad av høytidelighet. De leder en verdig seremoni hvor foreldre og mentor(er) gjennomfører en enkel symbolsk handling og skriver under det skriftlige løftet om sine forpliktelser til barnet. Vi har utarbeidet en tekst som Hufos representant fremsier som del av seremonien. Her får foreldre og mentor(er) også tid til å fremlegge sine løfter muntlig. Vi har forslag til dikt, som våre seremoniledere kan resitere; eventuelt kan foreldrene komme med egne forslag. Den symbolske handlingen innebærer at foreldrene overleverer barnet til mentor(ene), som dernest gir barnet tilbake etter å ha framført sine løfter. Denne handlingen er et symbol på den tilliten partene har til hverandre, hvor ansvaret for barnet på et vis blir delt mellom flere mennesker. Handlingen uttrykker også at foreldrene skal tørre å til tider «gi slipp» - også på det man har aller mest kjær - og anerkjenne at andre av og til kan tilføre barnet det det trenger mest der og da. For mentoren(e) betyr handlingen også at de tar i mot ansvaret, som de tar imot barnet, med åpne armer og åpent sinn. Sang og musikk passer absolutt inn i seremoniens form, både som en introduksjon, innslag underveis eller en verdig avslutning. Vi oppmuntrer her til at foreldrene selv tar initiativ og hører med venner eller bekjente som kanskje kan bidra. De aller fleste vil synes det er fint å bli spurt.

Blomsterseremoni
Et forslag til en enda mer aktiv og inkluderende feiring er at alle gjestene får gå fram til foreldrene som holder barnet og gi barnet en blomst (som puttes i en vase) og si noen ord hvis de ønsker det, etter endt seremoni.

 

© Hufo 2017   -   Sist oppdatert torsdag 23. mai 2013

Humanisme
Humanisme er nestekjærlighet. Humanisme handler om inkludering og toleranse.

Hufo er Norges eneste organisasjon for alle humanister.

Uansett om du er ikke-religiøs eller religiøs humanist, så arbeider vi for dine interesser og rettigheter.

Medlemmer
Det kreves tid og ressurser for å nå frem bredt og effektivt. Vi ønsker å knytte til oss flere støttespillere. Vi håper du vil sette av litt tid til å bli bedre kjent med vårt arbeid, og at du vil støtte oss.
Hufo
Post og besøk:
Møllergata 24, 0179 Oslo

Telefon man-fre 09.00-15.30:
+47 21 89 99 10

Org.nr. 985 345 619
Vennskapets ild er av så ren, lojal, utholdende og oppofrende natur at den varer gjennom hele livet, om den ikke utsettes for spørsmål om å låne penger. Mark Twain