Tips andre om denne siden
Sponsorer
Religionskritikk - Islam spesielt

Her i Norge var det frem til 1980-tallet kun kirken og kristendommen som var målskive for en aktiv religionskritikk. På skansen for denne (til dels unyanserte) kampen stod først og fremst Human-etisk forbund (HEF). Det er først nå i den senere tid at vi er blitt vitne til kraftige angrep på det som er blitt oppfattet som kvinneundertrykkende og voldsfremmende trekk ved muslimsk religionsutøvelse.

Igjen var det Human-etisk forbund som la seg på en noe uheldig retorisk linje hvor de forfektet en essensialisme som kontinuerlig skulle gi islam skylden for undertrykking og vold i muslimske kulturer. Slik presterte HEF tilsynelatende å overse den kulturkampen som skjer innenfor islam mellom reaksjonære og mer liberale krefter. Kristenfundamentalister var raskt ute med å støtte opp om denne retorikken. Det må i beste fall oppfattes som kunnskapsløst når kritikere ikke evner å se hvordan religiøse interesser ofte sammenfiltres med mange av dagens politiske konflikter.

Det eksisterer på den annen side kritiske og konstruktive krefter innenfor islam. Blant disse er f.eks. Abdel Rahman al-Rashed, en anerkjent skribent i muslimske miljøer. Han publiserte i 2004 den selvkritiske kraftsalven "A Wake-up Call: Almost all terrorists are Muslims". Al-Rashed nøyde seg ikke med de vanlige forsikringene om at all terror er imot islam sitt sanne vesen. I stedet oppfordret han muslimer til å kritisk vurdere den revolusjonære ideologien som blir propagandert av mange islamistiske organisasjoner, for å undersøke om det (tross forsikringer om det motsatte) kan ligge ideologiske spirer til voldshandlinger i islam sitt navn.

Slike kritiske stemmer er det stadig blitt flere av innenfor det muslimske fellesskapet, og det er mange som ønsker en opplysningstid og modernisering av islam for å tilpasses demokratiet og rettsstaten.

 

© Hufo 2017   -   Sist oppdatert torsdag 23. mai 2013

Humanisme
Humanisme er nestekjærlighet. Humanisme handler om inkludering og toleranse.

Hufo er Norges eneste organisasjon for alle humanister.

Uansett om du er ikke-religiøs eller religiøs humanist, så arbeider vi for dine interesser og rettigheter.

Medlemmer
Det kreves tid og ressurser for å nå frem bredt og effektivt. Vi ønsker å knytte til oss flere støttespillere. Vi håper du vil sette av litt tid til å bli bedre kjent med vårt arbeid, og at du vil støtte oss.
Hufo
Post og besøk:
Møllergata 24, 0179 Oslo

Telefon man-fre 09.00-15.30:
+47 21 89 99 10

Org.nr. 985 345 619
Hva søker jeg i vennskapet? Nesten ingenting og likevel mer - enn jeg kan finne alene. Stein Mehren