Tips andre om denne siden
Sponsorer
Religionskritikk - Islam spesielt

Her i Norge var det frem til 1980-tallet kun kirken og kristendommen som var målskive for en aktiv religionskritikk. På skansen for denne (til dels unyanserte) kampen stod først og fremst Human-etisk forbund (HEF). Det er først nå i den senere tid at vi er blitt vitne til kraftige angrep på det som er blitt oppfattet som kvinneundertrykkende og voldsfremmende trekk ved muslimsk religionsutøvelse.

Igjen var det Human-etisk forbund som la seg på en noe uheldig retorisk linje hvor de forfektet en essensialisme som kontinuerlig skulle gi islam skylden for undertrykking og vold i muslimske kulturer. Slik presterte HEF tilsynelatende å overse den kulturkampen som skjer innenfor islam mellom reaksjonære og mer liberale krefter. Kristenfundamentalister var raskt ute med å støtte opp om denne retorikken. Det må i beste fall oppfattes som kunnskapsløst når kritikere ikke evner å se hvordan religiøse interesser ofte sammenfiltres med mange av dagens politiske konflikter.

Det eksisterer på den annen side kritiske og konstruktive krefter innenfor islam. Blant disse er f.eks. Abdel Rahman al-Rashed, en anerkjent skribent i muslimske miljøer. Han publiserte i 2004 den selvkritiske kraftsalven "A Wake-up Call: Almost all terrorists are Muslims". Al-Rashed nøyde seg ikke med de vanlige forsikringene om at all terror er imot islam sitt sanne vesen. I stedet oppfordret han muslimer til å kritisk vurdere den revolusjonære ideologien som blir propagandert av mange islamistiske organisasjoner, for å undersøke om det (tross forsikringer om det motsatte) kan ligge ideologiske spirer til voldshandlinger i islam sitt navn.

Slike kritiske stemmer er det stadig blitt flere av innenfor det muslimske fellesskapet, og det er mange som ønsker en opplysningstid og modernisering av islam for å tilpasses demokratiet og rettsstaten.

 

© HUFO 2017   -   Sist oppdatert torsdag 23. mai 2013

Medlemmer
Det kreves tid og ressurser for å nå frem bredt og effektivt. Vi ønsker å knytte til oss flere støttespillere. Vi håper du vil sette av litt tid til å bli bedre kjent med vårt arbeid, og at du vil støtte oss.
Bistandsarbeid
HUFO har Norges beste bistandsmodell! Alle gaver går direkte og uavkortet til formålet.

Vi har sørget for rent vann til noen av verdens fattigste.

Gavekonto 6097 07 00016
eller benytt betalingskort

HUFO
Post og besøk:
Møllergata 24, 0179 Oslo

Telefon man-fre 09.00-15.30:
+47 21 89 99 10

Org.nr. 985 345 619
Vennskap er uendelig mye bedre enn vennlighet. Marcus Tullius Cicero