Tips andre om denne siden
Sponsorer
Religionskritikk - Kristendom (og jødedom) spesielt

I jødedom og kristendom finner man allerede i Det gamle testamentet en iboende religionskritikk. Her var det profetene som tok avstand fra kulten (spesielt prestemiljøet), samtidig som de ga uttrykk for kritikk av konger og andre makthavere som brukte sine privilegier på bekostning av de svakeste.

Religionsfilosofen Merold Westphal har pekt på at denne formen for religionskritikk er blitt videreført i en sekularisert form hos klassiske religionskritikere som f.eks. Marx, Nietzsche og Freud.

I disse religionene er mennesket tenkt som et begrenset vesen, som ikke kan overskue alle elementer i tilværelsen. En slik posisjon er for de troende forbeholdt en gudsskikkelse. Når disse troende innser dette, innebærer det samtidig at de må være åpne for andre perspektiv og tilnærminger enn den de i utgangspunktet selv har.

Religionskritikken vil dermed kunne stå som representant for det den troende selv ennå ikke har vunnet innsikt i. Kritikken vil for vedkommende kunne bidra på en positiv måte og ikke bare gi anledning til selvkritikk, men også til berikelse og fordypelse av eget standpunkt.

 

© Hufo 2017   -   Sist oppdatert torsdag 23. mai 2013

Humanisme
Humanisme er nestekjærlighet. Humanisme handler om inkludering og toleranse.

Hufo er Norges eneste organisasjon for alle humanister.

Uansett om du er ikke-religiøs eller religiøs humanist, så arbeider vi for dine interesser og rettigheter.

Medlemmer
Det kreves tid og ressurser for å nå frem bredt og effektivt. Vi ønsker å knytte til oss flere støttespillere. Vi håper du vil sette av litt tid til å bli bedre kjent med vårt arbeid, og at du vil støtte oss.
Hufo
Post og besøk:
Møllergata 24, 0179 Oslo

Telefon man-fre 09.00-15.30:
+47 21 89 99 10

Org.nr. 985 345 619
Å gifte seg, stifte familie, ta imot barna som kommer, sørge for dem i denne usikre verden og kanskje til og med lede dem litt, er etter min mening det største som overhodet kan lykkes for et menneske. Franz Kafka