Akademisk konfirmasjon

For ungdom som vil lære mer om verden

Home / Seremonier / Akademisk konfirmasjon

Er du nysgjerrig?

Hufo tilbyr Akademisk Konfirmasjon i Oslo, et borgerlig konfirmasjonskurs for ungdom som  interesserer seg for samfunn, vitenskap og medmennesker.

De unge deltakerne får treffe inspirerende fagfolk og blir introduseres for filosofiske, religiøse og vitenskapelige problemstillinger.

På vårt kurs står ikke pugging av fagkunnskapen i sentrum, men forståelse og refleksjoner som gir grobunn for nye tanker og meninger.

Vi velger ett tema for hvert år som vi ønsker skal være den røde tråden som binder de ulike forelesningene sammen – foruten dette er det åpent for foreleserne å forme innhold til deres kompetanse og faglig retning.

Tema for 2018 er RETTFERDIGHET.

Noen av ungdommens favoritter fra 2017:

  • Hvordan henger jordkloden sammen? Hvor hører vi til?
  • Moral og umoral: Er mennesker moralske og dyr umoralske? Kan dyr være slemme?
  • Hvilke regler finnes i krig? Er det i enkelte tilfeller lov å drepe?
  • Hvordan kan kunnskap om fysikk gjøre deg mindre lettlurt?
  • Humanisme og ismer. Kan humanisme stoppe ekstremisme?

Konfirmasjonsløpet inneholder undervisning og avsluttes med en høytidelig seremoni, underholdning og utdeling av diplom.

Akademisk Konfirmasjon i regi av Hufo har eksistert siden 2007.

Bli med oss! Påmelding gjøres HER