Mentorfest

Vi feirer ditt barn!

Mentorfest – et humanistisk alternativ til dåp og fadderordning

Når et barn kommer inn i en familie og et fellesskap er det en stor begivenhet. Hufo tilbyr Mentorfest, som er et humanistisk alternativ til dåp og fadderordning.

Mentorfesten ønsker barnet velkommen til livet, familien og fellesskapet. Barnets foresatte utnevner barnets Mentorer, som skal være en ekstra ressurs og støtte for barnet gjennom oppveksten.

Hufo ønsker at familien bidrar til å utforme seremonien. Lag din egen personlige seremoni sammen med oss!

Opprinnelsen til begrepet mentor er hentet fra gresk mytologi og kong Odyssevs. Da han forlot Ithaka for å beleire Troja, betrodde sin ungdomsvenn Mentor til å være veileder for sin sønn Telemakhos. I moderne tid brukes betegnelsen mentor gjerne om en eldre venn, rådgiver eller veileder.

Vårt bidrag er en seremonileder som bistår i planleggingen og ledelse av en høytidelig og personlig seremoni med utdeling av diplom underskrevet av foresatte, mentorer og seremonileder.

NB: Vi holder Mentorfest for alle, men ønsker å prioritere våre medlemmer. Derfor må man være medlem for å kunne sende inn forespørsel om seremonidato tidligere enn 90 dager før ønsket seremonidato.

Om man er ordinær medlem eller støttemedlem spiller ingen rolle, medlem er medlem, og det kan du bli HER.

Vi har stor pågang og anbefaler deg å være tidlig ute med forespørselen!

Forespørsel om Mentorfest

Mentorfest – Spørsmål & Svar

Ja, så lenge seremonien ikke bryter med lover og regler. Det er vanlig med ulike innslag, i form av musikk, dikt, taler osv..

Nei. Mentorfest er åpent for alle, men medlemmer får rabatt.

Ja, dåpskjole kan benyttes. Det er ingen krav til antrekk hos barna.

Seremoniavgift for medlemmer er 1000 kr og for ikke-medlemmer 2000 kr.

I tillegg kommer eventuelle reisegodtgjørelse for seremonileder. Vi gjør vårt beste for at disse utgiftene skal bli så lave som mulig.

Ordet «fadder» brukes i kirkens dåp. Hufo kaller de som skal følge barnet i oppveksten for Mentorer.

Ja, så lenge seremonien ikke bryter med norske lover og regler.

Ja selvsagt, det gjør vi gjerne. Men foreldrene må hjelpe seremonileder innhold og utforming.

 

Dette er opp til dere hvor lenge selve Mentorfesten varer. Våre seremoniledere setter av ca 30 minutter pr. seremoni.

Nei. Det er Folkeregisteret som utsteder fødsels- og navneattest.

Dere vil få tilsendt en faktura i etterkant av seremonien med seremoniavgift og eventuell reisegodtgjørelse for seremonileder.