Tips andre om denne siden
Sponsorer
Utmelding av Den norske kirke (statskirken)

Vil du melde deg ut av Den norske kirke, eller bare sjekke om du er medlem?
Den norske kirke har lansert en online tjeneste for dette. Du logger inn med BankID.
Det er mange som står som medlemmer av statskirken og faktisk aldri har reflektert over, eller tatt stilling til dette. Dette er gjerne medlemmer som ofte ikke har noe som helst forhold til statskirken, men som likevel velger å stå som medlem. Ikke sjelden med argumentet at det er en viss trygghet i dette. De tenker gjerne på praktiske forhold, og da ofte begravelse.

På bakgrunn av dette, ønsker vi her å komme med en liten oppklaring:

Begravelse
Gravferd uten prest (borgerlig gravferd) er åpen for alle (fra 1970 også for medlemmer av statskirken). Det vi vanligvis kaller "kirkegårder" er offentlige gravplasser. Gravlundene eies av kommunene, som også betaler for driften, og de er åpne for alle, uavhengig av livssyn. Det samme gjelder for gravkapellene og krematoriene. Begravelsesbyråene bistår med å legge opp en seremoni uten prest. Minnetale vil det være naturlig at en nær venn eller slektning av avdøde holder.

Hufo har gravlundsareal på Grefsen i Oslo.

Konsekvenser ved utmelding
Konsekvensene ved å melde seg ut av statskirken er kort fortalt at du ikke kan inneha kirkelige stillinger og verv. Foreldre som er utmeldt kan ikke uten videre kreve å få sine barn døpt (barnedåp forutsetter faktisk at barna får opplæring i den kristne tro). Fadder kan av samme anledning normalt bare den være som er medlem av Den norske kirke.

Fadder
Det å være fadder innebærer ingen sivilrettslig forpliktelse, som for eksempel å skulle overta omsorgsansvar for barnet hvis foreldrene dør. Dette er en gammel tankegang som fortsatt har fotfeste mange steder, men den er ikke riktig. Selve fadderansvaret dreier seg om å være med på å gi barnet en kristen trosopplæring, ikke om andre forhold. Hvis du ikke er troende kristen, skal du heller ikke la deg presse til å ta på deg denne fadderrollen.

 

 

© Hufo 2017   -   Sist oppdatert tirsdag 16. august 2016

Humanisme
Humanisme er nestekjærlighet. Humanisme handler om inkludering og toleranse.

Hufo er Norges eneste organisasjon for alle humanister.

Uansett om du er ikke-religiøs eller religiøs humanist, så arbeider vi for dine interesser og rettigheter.

Medlemmer
Det kreves tid og ressurser for å nå frem bredt og effektivt. Vi ønsker å knytte til oss flere støttespillere. Vi håper du vil sette av litt tid til å bli bedre kjent med vårt arbeid, og at du vil støtte oss.
Hufo
Post og besøk:
Møllergata 24, 0179 Oslo

Telefon man-fre 09.00-15.30:
+47 21 89 99 10

Org.nr. 985 345 619
Der det er ekte vennskap, behøves ingen seremonier. William Shakespeare