Tips andre om denne siden
Sponsorer
UNICEF, FNs barnefond - Samarbeidsavtale

Vi har med virkning fra og med 2007 inngått samarbeidsavtale med UNICEF, FNs barnefond.

Til grunn for samarbeidsavtalen ligger en felles forståelse av, og oppslutning om, de verdier, prinsipper og metoder som er nedfelt i FNs barnekonvensjon (og inkorporert i norsk lov 1. oktober 2003), samt Hufo grunnstatutter vedrørende krav om religionsfrihet, likestilling, ytringsfrihet og vern om natur, miljø og helse.

Samarbeidet innebærer bl.a. at vi for hvert av de nyinnmeldte medlemmene som ønsker det, støtter UNICEFs arbeid med kr 200. Pengene går til nødhjelp, katastrofehjelp og utviklingshjelp over hele verden. Til gjengjeld drar vi fordel av UNICEFs sterke merkevare og engasjement som verdens største humanitære organisasjon for barn og ungdom. Vi drar også fordel av UNICEFS ekspertise i vår undervisning av ungdom.

 

© Hufo 2017   -   Sist oppdatert mandag 1. juli 2013

Humanisme
Humanisme er nestekjærlighet. Humanisme handler om inkludering og toleranse.

Hufo er Norges eneste organisasjon for alle humanister.

Uansett om du er ikke-religiøs eller religiøs humanist, så arbeider vi for dine interesser og rettigheter.

Medlemmer
Det kreves tid og ressurser for å nå frem bredt og effektivt. Vi ønsker å knytte til oss flere støttespillere. Vi håper du vil sette av litt tid til å bli bedre kjent med vårt arbeid, og at du vil støtte oss.
Hufo
Post og besøk:
Møllergata 24, 0179 Oslo

Telefon man-fre 09.00-15.30:
+47 21 89 99 10

Org.nr. 985 345 619
Legg di hand i mi hand, så er vi sterke saman - Så er vi svake saman - Så er vi saman. Åse-Marie Nesse