Tips andre om denne siden
Sponsorer
Forespørsel om bestilling av seremonidato
Bestillerens navn:
Brudeparets part 1, den yngste:
Brudeparets part 2, den eldste:
Bestillerens adresse:
Postnummer og -sted:
E-post:
Mobilnummer:
 
Er brudeparet medlemmer?
Tidspunkt for seremoni:
Seremonikommune:
Seremoniadresse:
Foretrukket vigsler:
Vigsler stiller i:
Øvrige opplysninger:

© Hufo 2017   -   Sist oppdatert lørdag 29. april 2017

Humanisme
Humanisme er nestekjærlighet. Humanisme handler om inkludering og toleranse.

Hufo er Norges eneste organisasjon for alle humanister.

Uansett om du er ikke-religiøs eller religiøs humanist, så arbeider vi for dine interesser og rettigheter.

Medlemmer
Det kreves tid og ressurser for å nå frem bredt og effektivt. Vi ønsker å knytte til oss flere støttespillere. Vi håper du vil sette av litt tid til å bli bedre kjent med vårt arbeid, og at du vil støtte oss.
Hufo
Post og besøk:
Møllergata 24, 0179 Oslo

Telefon man-fre 09.00-15.30:
+47 21 89 99 10

Org.nr. 985 345 619
Kjærligheten er like uproblematisk som et kjøretøy. Problemet er bare sjåføren, passasjerene og gaten. Franz Kafka