Tips andre om denne siden
Sponsorer
Folkevigsel
Tjenesten er gratis når brudeparet er medlemmer. Ikke-medlemmer betaler full administrasjonsavgift, for tiden kr 3000. Hvis kun den ene er medlem, tilkommer halv administrasjonsavgift. Ikke-medlemmer kan tidligst bestille vigsler 60 dager i forkant av ønsket dato.

Det er ikke mulig for oss å besvare spørsmål om ledig dato eller kapasitet før nevnte vilkår er oppfylt. Vi håper naturligvis at et medlemskap reflekterer noe mer enn kun vårt vigselstilbud.

Forespørsel om seremonidato skal rettes til oss via eget skjema.

Vi har samlet en del vanlige spørsmål og besvart dem på siden "Vigsel - Ofte stilte spørsmål". Vi har skrevet noen sider om vilkår for ekteskap og om selve seremonien. Hos Skatteetaten finner du også en hel del aktuell informasjon.
Vi gjør oppmerksom på at det er størst pågang i sommermånedene. I dette tidsrommet er vi derfor nødt til å prioritere medlemmer som ønsker vielsen avholdt i Agder, Bergen og omegn, Haugalandet, Oslo og omegn, Stavanger, Trondheim, samt Vestfold og Østfold.

Vigsel av likekjønnede
Per i dag er det kun Tingretten, HUFO, Human-etisk forbund, Unitarforbundet og Holistisk forbund som har rett til å forestå vigsel av likekjønnede.

Vigsel av likekjønnede i Den norske kirke
Den norske kirke har ikke en liturgi som tillater vigsel av homofile. En løsning er at HUFO står for den formelle ekteskapsinngåelsen i kirken, hvorpå prest velsigner brudeparet.

Øvrige opplysninger
HUFO ser på ekteskapsinngåelsen som en ren juridisk ordning. Grunnlaget for vigsel og den formelle seremonien er tros- og livssynsnøytral. Denne ordningen er derfor ideell for par som ønsker et ikke-religiøst bryllup, men som synes det blir for upersonlig å gifte seg i tingretten.

Våre prosedyrer er som for tingrettens borgelige vielse, og vi stiller på samme måte juridiske krav i henhold til Lov 4. juli 1991 nr. 47 om ekteskap.

 

© HUFO 2017   -   Sist oppdatert fredag 18. september 2015

Medlemmer
Det kreves tid og ressurser for å nå frem bredt og effektivt. Vi ønsker å knytte til oss flere støttespillere. Vi håper du vil sette av litt tid til å bli bedre kjent med vårt arbeid, og at du vil støtte oss.
Bistandsarbeid
HUFO har Norges beste bistandsmodell! Alle gaver går direkte og uavkortet til formålet.

Vi har sørget for rent vann til noen av verdens fattigste.

Gavekonto 6097 07 00016
eller benytt betalingskort

HUFO
Post og besøk:
Møllergata 24, 0179 Oslo

Telefon man-fre 09.00-15.30:
+47 21 89 99 10

Org.nr. 985 345 619
Det finnes noe som hjelper mot ensomhet, det er vennskap. Det trenger gjennom alle murer og når fram til det mest ensomme hjerte, bare det åpner seg. Reinhold Schneider