Tips andre om denne siden
Sponsorer
Vigsel - Seremoni

Seremonisted
Dette avtales på forhånd med vigsler.

Legitimasjon
Pass, førerkort eller bankkort med bilde må fremvises på forespørsel.

Vitner
Det skal være to vitner til stede under seremonien. Dette er vanligvis forloverne, men det kan også være to andre myndige personer.

Språk
Hvis en av partene er fremmedspråklig, må det på forhånd avtales hvilket språk som skal benyttes under seremonien. For språk der ikke beherskes av vigsler må paret selv bestille en tolk til vielsen.

Selve seremonien

Det er en av Hufos tjenestemenn som står for den formelle delen av vielsen. I dette gjøremålet opptrer vedkommende som statens representant. Selve vielsen foregår ved at vigsler fremfører vielsesteksten. Deretter blir paret spurt om de vil ha hverandre til ektefeller. Til slutt gratulerer vigsler brudeparet og overleverer midlertidig vigselsattest.

Det er opp til arrangøren å utforme rammene rundt seremonien. Det er vanlig med musikalske innslag, opplesning av dikt og taler. Personlige taler holdes gjerne av noen som har kjent brud eller brudgom i lengre tid. Skulle det være ønske om pause i opplesningen av vielsestekst til fordel for andre innslag, ber vi om at dette avtales med vigsler på forhånd.

Vigslers rolle i seremonien er kun å påse at det formelle forløper i henhold til lover og regler. Dersom vigsler får kjennskap om at så ikke er tilfelle, er vedkommende pliktig til å avbryte ekteskapsinngåelsen.

Ringer
Det er anledning til å sette på ringer eller lignende symbol etter vielsen. De som ønsker dette avtaler dette på forhånd, eller sier i fra til vigsleren før seremonien starter. Ringene settes på når vigsleren er ferdig med å lese vielsesteksten, og vigsleren vil si ifra når det skal gjøres.

 

© Hufo 2017   -   Sist oppdatert torsdag 23. mai 2013

Humanisme
Humanisme er nestekjærlighet. Humanisme handler om inkludering og toleranse.

Hufo er Norges eneste organisasjon for alle humanister.

Uansett om du er ikke-religiøs eller religiøs humanist, så arbeider vi for dine interesser og rettigheter.

Medlemmer
Det kreves tid og ressurser for å nå frem bredt og effektivt. Vi ønsker å knytte til oss flere støttespillere. Vi håper du vil sette av litt tid til å bli bedre kjent med vårt arbeid, og at du vil støtte oss.
Hufo
Post og besøk:
Møllergata 24, 0179 Oslo

Telefon man-fre 09.00-15.30:
+47 21 89 99 10

Org.nr. 985 345 619
Kjærligheten oppstår av forblindelse, vennskap av kjennskap. Roger de Bussy-Rabutin