Tips andre om denne siden
Sponsorer
Vigselstekst

Hufo har en seremonitekst som er godkjent av departementet og som skal fremføres i løpet av ekteskapsinngåelsen. Teksten kan ikke endres, men det er ikke noe i veien for at det kan gjøres avtale med vigsler om en og annen pause i fremføringen, til fordel for andre innslag - være seg dikt og sang eller lignende.

Det er fremføringen av denne teksten som er det formelle ved ekteskapsinngåelsen. Det formelle avsluttes med at vigsler spør brudefolket om de vil ha hverandre til ektefeller. Når brudefolket har svart bekreftende på dette, eklæres de for å være rette ektefolk. Vigsler vil så gratulere ekteparet og overlevere midlertidig ekteskapsattest. Endelig ekteskapsattest vil bli tilsendt fra prøvingsmyndigheten.

Vi har følgende oversettelser av vigselsteksten: Bokmål, nynorsk, engelsk, tysk og fransk.

 

© Hufo 2017   -   Sist oppdatert onsdag 19. mars 2014

Humanisme
Humanisme er nestekjærlighet. Humanisme handler om inkludering og toleranse.

Hufo er Norges eneste organisasjon for alle humanister.

Uansett om du er ikke-religiøs eller religiøs humanist, så arbeider vi for dine interesser og rettigheter.

Medlemmer
Det kreves tid og ressurser for å nå frem bredt og effektivt. Vi ønsker å knytte til oss flere støttespillere. Vi håper du vil sette av litt tid til å bli bedre kjent med vårt arbeid, og at du vil støtte oss.
Hufo
Post og besøk:
Møllergata 24, 0179 Oslo

Telefon man-fre 09.00-15.30:
+47 21 89 99 10

Org.nr. 985 345 619
Et vennlig kompliment kan knapt skade - det koster så lite å gjøre andre glade. Leik-Endre Hoflandsdal