Tips andre om denne siden
Sponsorer
Vigselstekst

HUFO har en seremonitekst som er godkjent av departementet og som skal fremføres i løpet av ekteskapsinngåelsen. Teksten kan ikke endres, men det er ikke noe i veien for at det kan gjøres avtale med vigsler om en og annen pause i fremføringen, til fordel for andre innslag - være seg dikt og sang eller lignende.

Det er fremføringen av denne teksten som er det formelle ved ekteskapsinngåelsen. Det formelle avsluttes med at vigsler spør brudefolket om de vil ha hverandre til ektefeller. Når brudefolket har svart bekreftende på dette, eklæres de for å være rette ektefolk. Vigsler vil så gratulere ekteparet og overlevere midlertidig ekteskapsattest. Endelig ekteskapsattest vil bli tilsendt fra prøvingsmyndigheten.

Vi har følgende oversettelser av vigselsteksten: Bokmål, nynorsk, engelsk, tysk og fransk.

 

© HUFO 2017   -   Sist oppdatert onsdag 19. mars 2014

Medlemmer
Det kreves tid og ressurser for å nå frem bredt og effektivt. Vi ønsker å knytte til oss flere støttespillere. Vi håper du vil sette av litt tid til å bli bedre kjent med vårt arbeid, og at du vil støtte oss.
Bistandsarbeid
HUFO har Norges beste bistandsmodell! Alle gaver går direkte og uavkortet til formålet.

Vi har sørget for rent vann til noen av verdens fattigste.

Gavekonto 6097 07 00016
eller benytt betalingskort

HUFO
Post og besøk:
Møllergata 24, 0179 Oslo

Telefon man-fre 09.00-15.30:
+47 21 89 99 10

Org.nr. 985 345 619
Kjærligheten oppstår av forblindelse, vennskap av kjennskap. Roger de Bussy-Rabutin