Medlemskap for barn

Medlemskap for barn

Meld inn ditt barn GRATIS og støtt vårt arbeid for å videre utvikle det humanistisk Norge. Det er gjennom medlemskap vi kan styrke våre seremonier og fortsatt være et samlet livssyn for likeverd, rettferdighet og frihet. Vi har sammen utviklet humanisme til å bli et inkluderende livssyn. Det er for oss viktig at vi i fremtiden videre utvikler det humanistiske samfunnet vi har gjennom samarbeid fått til i Norge og Norden. Med din støtte og medlemskap skal vi videre kjempe for humanistiske ideer, prinsipper og gode seremonier. velkommen som medlem!

Er det riktig å melde barn inn i en livssynsorganisasjon?

Vi har tidligere vært usikre på om dette er en akseptabel praksis. Et argument mot dette kan være det at barn i utgangspunktet slett ikke har noe eget livssyn, og er det da riktig at valget skal foretas av de voksne? På den annen side så vokser barn opp i en familie med et verdigrunnlag som oppdragelsen tuftes på. Så lenge foreldrene står inne for vårt verdigrunnlag, så vil et familiært medlemskap ikke gjenspeile annet enn de allerede eksisterende båndene i familien. Vi har derfor besluttet at foreldre som allerede er medlemmer skal få muligheten til å melde inn sine små.

Innmeldingsskjema