Tips andre om denne siden
Sponsorer
Innmelding

Velg type medlemskap

Vanlig medlem (gratis): Jeg ønsker å støtte Hufos arbeid gjennom gratis medlemskap. Jeg bekrefter at jeg er norsk statsborger eller registrert bosatt i Norge, samt at jeg ikke er medlem i Den norske kirke, Human-etisk forbund eller annet registerført tros- eller livssynssamfunn[1][2][3].
Jeg ber samtidig om at Hufo gir 200 kr til

1. Dette blir kontrollert av Brønnøysundregistrene
2. Utmelding av Den norske kirke
3. Utmelding av Human-etisk forbund ( medlem@human.no )


Støttemedlem (kontingent): Til deg som vil være medlem hos oss samtidig som du er medlem av Den norske kirke, Human-etisk forbund eller annet registerført tros- eller livssynssamfunn. Dette medlemskapet koster årlig 400 for voksne og 200 for unge under 26.

Fornavn og mellomnavn *
Etternavn *
Adresse *
Postnr. og poststed *
Fødselsnr. (11 siffer) *
Mobilnummer *
E-post *
Gjenta e-post *

(Opplysningene sendes kryptert)

Du kan ev. fylle ut dette skjemaet (pdf), printe det ut, og sende med vanlig post

Dersom du er usikker på hvilke(t) tros- eller livssynssamfunn du står oppført som medlem av, kan du ringe Brønnøysundregistrene på telefon 75 00 75 00. Du kan online sjekke om du står oppført som medlem av Den norske kirke, eller du kan skrive til medlemsregister@kirken.no.

 

© Hufo 2017   -   Sist oppdatert onsdag 26. april 2017

Humanisme
Humanisme er nestekjærlighet. Humanisme handler om inkludering og toleranse.

Hufo er Norges eneste organisasjon for alle humanister.

Uansett om du er ikke-religiøs eller religiøs humanist, så arbeider vi for dine interesser og rettigheter.

Medlemmer
Det kreves tid og ressurser for å nå frem bredt og effektivt. Vi ønsker å knytte til oss flere støttespillere. Vi håper du vil sette av litt tid til å bli bedre kjent med vårt arbeid, og at du vil støtte oss.
Hufo
Post og besøk:
Møllergata 24, 0179 Oslo

Telefon man-fre 09.00-15.30:
+47 21 89 99 10

Org.nr. 985 345 619
Et menneske som lever i stor kjærlighet eller i sant vennskap, går ikke glipp av noe, men den som er ensom, går glipp av alt. Bare den som med kjærlighet stiger ut av jegets sirkel til et Du, finner porten til andres hemmelighet. Gabriel Marcel