Tips andre om denne siden
Sponsorer
Innmelding

Jeg ønsker å støtte HUFOs arbeid gjennom gratis medlemskap. Ved å krysse av i feltet til høyre, bekrefter jeg at jeg er norsk statsborger eller registrert bosatt i Norge, samt at jeg ikke er medlem i Den norske kirke, Human-etisk forbund eller annet registerført tros- eller livssynssamfunn[1][2][3]. Jeg ber samtidig om at HUFO gir 200 kr til valgt samarbeidspartner.

1. Dette blir kontrollert av Brønnøysundregistrene
2. Utmelding av Den norske kirke
3. Utmelding av Human-etisk forbund ( medlem@human.no )

Fornavn og mellomnavn *
Etternavn *
Adresse *
Postnr. og poststed *
Fødselsnr. (11 siffer) *
Mobilnummer *
E-post *
Gjenta e-post *
Kr 200 skal gå til *
* Vi er pålagt av myndighetene å føre register over disse opplysningene.

(Opplysningene sendes kryptert)

Du kan ev. fylle ut dette skjemaet (pdf), printe det ut, og sende med vanlig post

 

© HUFO 2017   -   Sist oppdatert lørdag 18. februar 2017

Medlemmer
Det kreves tid og ressurser for å nå frem bredt og effektivt. Vi ønsker å knytte til oss flere støttespillere. Vi håper du vil sette av litt tid til å bli bedre kjent med vårt arbeid, og at du vil støtte oss.
Bistandsarbeid
HUFO har Norges beste bistandsmodell! Alle gaver går direkte og uavkortet til formålet.

Vi har sørget for rent vann til noen av verdens fattigste.

Gavekonto 6097 07 00016
eller benytt betalingskort

HUFO
Post og besøk:
Møllergata 24, 0179 Oslo

Telefon man-fre 09.00-15.30:
+47 21 89 99 10

Org.nr. 985 345 619
Hva søker jeg i vennskapet? Nesten ingenting og likevel mer - enn jeg kan finne alene. Stein Mehren