Bli kjent med våre styremedlemmer

Hufo - Inkluderende humanisme i Norge

Styreleder (2017-2019)

R. Christian Torp

Generalsekretær, Den Norske Dataforening
Mobil: +47 932 58 222
cto@hufo.no
Linkedin

Nestleder (2017-2019)

Camilla Gunnerud

Integreringskoordinator i Nav Buskerud
Mobil: +47 482 61 242
cgu@hufo.no

Styremedlem (2016-2018)

Leik-Endre Hoflandsdal

Grunnlegger av Hufo, Lege
Mobil: +47 402 23 377
leh@hufo.no
Linkedin

Styremedlem (2017-2017)

Kate Odsylv Sundt

Jobber innen Ideell organisasjonsledelse
Mobil: +47 977 66 036
k.o.sundt@hufo.no
Linkedin

Styremedlem (2016-2018)

Marte Teigen


Mobil: +47 971 62 996
marte.teigen@hufo.no

Styremedlem (2016-2018)

Monica Husum Nilsen

Sosialantropolog&reisespesialist, Killroy
Mobil: +47 466 80 097
m.h.nilsen@hufo.no
Linkedin

Varamedlem (2017-2019)

Rachel Stewart Corneil