Tips andre om denne siden
Sponsorer
Registrering av ditt barn

Dersom en av barnets foreldre er medlem i HUFO og barnet er under 15 år, kan foreldrene i samråd registrere dette som medlem i HUFO. Når barnet er 12 år eller mer, skal det få uttrykke sin mening om inn- eller utmelding, om det lar seg gjøre.

Jeg ønsker herved å registrere mitt barn som medlem i HUFO. Ved å krysse av i feltet til høyre bekrefter jeg at jeg har foreldreansvar for barnet. Dersom delt foreldreansvar, bekrefter jeg samtidig at barnets begge foreldre samtykker i denne innmeldingen. Jeg ber samtidig om at Humanistforbundet gir 200 kr til valgt samarbeidspartner.


Ditt fødselsnr. (11 siffer)
Barnets fornavn
Barnets etternavn
Barnets fødselsnr. (11 siffer) *
Kr 200 skal gå til
* Fnr. er påkrevet for å utløse offentlige tilskudd

(Opplysningene sendes kryptert)

 

© HUFO 2017   -   Sist oppdatert fredag 17. februar 2017

Medlemmer
Det kreves tid og ressurser for å nå frem bredt og effektivt. Vi ønsker å knytte til oss flere støttespillere. Vi håper du vil sette av litt tid til å bli bedre kjent med vårt arbeid, og at du vil støtte oss.
Bistandsarbeid
HUFO har Norges beste bistandsmodell! Alle gaver går direkte og uavkortet til formålet.

Vi har sørget for rent vann til noen av verdens fattigste.

Gavekonto 6097 07 00016
eller benytt betalingskort

HUFO
Post og besøk:
Møllergata 24, 0179 Oslo

Telefon man-fre 09.00-15.30:
+47 21 89 99 10

Org.nr. 985 345 619
Vennskap! Merkelige sjelens lim! Livets søtstoff! George Orwell