Tips andre om denne siden
Sponsorer
Registrering av ditt barn

Dersom en av barnets foreldre er vanlig medlem i Hufo og barnet er under 15 år, kan foreldrene i samråd registrere dette som medlem i Hufo. Når barnet er 12 år eller mer, skal det få uttrykke sin mening om inn- eller utmelding, om det lar seg gjøre.

Jeg ønsker herved å registrere mitt barn som medlem i Hufo. Ved å krysse av i feltet til høyre bekrefter jeg at jeg har foreldreansvar for barnet. Dersom delt foreldreansvar, bekrefter jeg samtidig at barnets begge foreldre samtykker i denne innmeldingen. Jeg ber samtidig om at Humanistforbundet gir 200 kr til valgt samarbeidspartner.


Ditt fødselsnr. (11 siffer)
Barnets fornavn
Barnets etternavn
Barnets fødselsnr. (11 siffer) *
Kr 200 skal gå til
* Fnr. er påkrevet for å utløse offentlige tilskudd

(Opplysningene sendes kryptert)

 

© Hufo 2017   -   Sist oppdatert tirsdag 11. april 2017

Humanisme
Humanisme er nestekjærlighet. Humanisme handler om inkludering og toleranse.

Hufo er Norges eneste organisasjon for alle humanister.

Uansett om du er ikke-religiøs eller religiøs humanist, så arbeider vi for dine interesser og rettigheter.

Medlemmer
Det kreves tid og ressurser for å nå frem bredt og effektivt. Vi ønsker å knytte til oss flere støttespillere. Vi håper du vil sette av litt tid til å bli bedre kjent med vårt arbeid, og at du vil støtte oss.
Hufo
Post og besøk:
Møllergata 24, 0179 Oslo

Telefon man-fre 09.00-15.30:
+47 21 89 99 10

Org.nr. 985 345 619
Vennskap er udramatisk. Ulikheter når det gjelder alder, kjønn, samfunnsstilling, nasjonalitet og rase er uvesentlig når vennskap først har oppstått. Erik Lindkvist