Gravferd

Når noen vi er glad i dør er det for mange viktig å samles for å minnes, hedre og sørge at et menneske som har gått ut av tiden.

Hufo tilbyr en høytidelig vakker seremoniell gravferd hvor den avdøde settes i sentrum.

Vi ønsker at de pårørende i så stor grad som mulig vil bidra til å utforme seremonien og setter ingen restriksjoner for bruk av kulturelle eller religiøse symboler.

Våre seremoniledere bistår i planleggingen og er med på å skape en verdig punktum for levd liv.

Vi holder også minnetale dersom det er ønskelig.

Ønsker dere Hufos seremonielle bistand ved gravferd, ta kontakt.