fbpx

Gravferd

Når noen vi er glad i dør er det for mange viktig å samles for å minnes, hedre og sørge at et menneske som har gått ut av tiden.

Hufo tilbyr en høytidelig vakker seremoniell gravferd hvor den avdøde settes i sentrum. Vi ønsker at de pårørende i så stor grad som mulig vil bidra til å utforme seremonien og setter ingen restriksjoner for bruk av kulturelle eller religiøse symboler. Våre seremoniledere bistår i planleggingen med tips og råd til hvordan man kan skape et verdig punktum for levd liv. Vi har forslagene, men pårørende står fritt til å forme gravferden slik de selv ønsker. Vi holder også minnetale dersom det er ønskelig.

En gravferdseremoni koster 3000 kr for medlem og 4000 kr i seremoniavgift for ikke-medlem + evt reiseutgifter for seremonileder.

Når man får tildelt en seremonileder vil han eller hun ta kontakt med pårørende så raskt som mulig for å bli kjent, gi informasjon og avtale et fysisk møte i forkant av gravferdseremonien der detaljene for seremonien kan avgjøres. Denne første kontakten er viktig for å skape trygghet for de pårørende og viten om at tildelt seremonileder vil være en trygg ledsager i for mange en vanskelig tid.

Ønsker dere Hufos seremonielle bistand ved gravferd, ta kontakt.