Bli kjent med våre styremedlemmer

Hufo - Inkluderende humanisme i Norge

Styreleder (2017-2019)

R. Christian Torp

Generalsekretær, Den Norske Dataforening
Mobil: +47 932 58 222
cto@hufo.no
Linkedin

Nestleder (2017-2019)

Camilla Gunnerud

Integreringskoordinator i Nav Buskerud
Mobil: +47 482 61 242
cgu@hufo.no

Styremedlem (2018-2020)

Leik-Endre Hoflandsdal

Grunnlegger av Hufo, Lege
Mobil: +47 402 23 377
leh@hufo.no
Linkedin

Styremedlem (2017-2019)

Kate Odsylv Sundt

Jobber innen Ideell organisasjonsledelse
Mobil: +47 977 66 036
kos@hufo.no
Linkedin

Styremedlem (2018-2020)

Umar Ashraf

Senior kommunikasjonsrådgiver ved Likestillings -og diskrimineringsombudet
Mobil: +47 986 18 128
uas@hufo.no
Linkedin

Styremedlem (2018-2020)

Annette Henriksen

Administrasjonsleder Vellenes Fellesorganisasjon
Mobil: +47 473 69 914
ahe@hufo.no
Linkedin
Styremedlem (2018-2020)

Børre Sørdahl

Eier og Daglig leder for Børre Sørdahl AS
Mobil: +47 916 35 888
bso@hufo.no
Linkedin

Styremedlem (2018-2020)

Eirik Christophersen

Seniorrådgiver Flyktninghjelpen
Mobil: +47 907 87 991
ech@hufo.no
Linkedin